צוות בכיר

 

 

פרופ' דן בן-דוד

מוסד שורש

ואוניברסיטת תל-אביב

dan@shoresh.institute

 

 

 

 

פרופ' איל קמחי

מוסד שורש

והאוניברסיטה העברית

ayal@shoresh.institute

 

 

 

 

סינטיה וורוצלבסקי

מוסד שורש

cynthia@shoresh.institute