Default Normal Template

קליפים קצרים

 

קליפים מתוך הרצאה מקוונת לאגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב במאי 2020 (ההרצאה המלאה)

1.   התפנית הכלכלית של ישראל

2.   הנסיגה היחסית של ישראל מאז שנות ה-70

3.   בריחת המוחות מישראל

4.   התפנית הגדולה בעדיפויות הלאומיות של ישראל – השינוי ביחס אל אוניברסיטאות המחקר

5.   התפנית הגדולה בעדיפויות הלאומיות של ישראל – השינוי ביחס אל מערכת הבריאות

6.   התפנית הגדולה בעדיפויות הלאומיות של ישראל – הצפיפות על הכבישים

7.   היה מספיק כסף לצרכים האזרחיים של ישראל – הוא פשוט הוסט מהכיוונים הממלכתיים

8.   רמת החינוך בישראל – השוואה עם העולם המפותח

9.   על מי נטל מס ההכנסה בישראל?

10. חרדים והשכלה גבוהה בישראל – הפער בין דעות לעובדות

11. ההזדמנות של ישראל

 

 

הרצאות מלאות

 

האיום מבית

ההרצאה המקוונת המלאה לאגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב

 (מאי 2020)

 

ישראל בצומת דרכים – המבט מ-30,000 רגל

הרצאה בפרלמנט הריביירה הישראל במיאמי פלורידה

(פברואר 2020)

 

צפיפות אוכלוסין ודמוגרפיה בישראל

הרצאה בכנס עתיד צפוף – ישראל 2050

(נובמבר 2018)

 

מדריך שורש לכלכלה וחברה בישראל

הרצאה בכנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת

(מרץ 2016)

 

ביטחון לאומי: שינוי פרדיגמה

הרצאה בסינמטק תל-אביב

(ינואר 2015)