מדריכי שורש

 

מדריך שורש 2017-2018

החינוך בישראל והשפעתו

פרופ' דן בן-דוד

המדריך המלא ב-pdf

המדריך המלא ב-powerpoint

ניתוח מקיף של הממצאים במדריך שורש 2017-2018

הודעה לעיתונות

     דפים נבחרים מהמדריך

     מערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל: גליון הערכה

    הודעה לעיתונות על גליון ההערכה

 

     מערכת החינוך של ישראל: גליון הערכה

    הודעה לעיתונות על גליון ההערכה

 

מדריך שורש 2015

החברה והכלכלה בישראל

פרופ' דן בן-דוד

המדריך המלא ב-pdf

המדריך המלא ב-powerpoint

תקציר מנהלים של המדריך

הודעה לעיתונות

 

 

מזכרי מדיניות

 

הפנים הכלכליות-חברתיות של ההידבקות בנגיף הקורונה בישראל

פרופ' איל קמחי

מאי 2020   הודעה לעיתונות

 

אסטרטגיה להבטחת פעילות כמעט מלאה במשק בזמן של גלי מגפה עתידיים בשנה הקרובה

פרופ' דן בן-דוד

אפריל 2020

 

עושים (לומדים) חשבון בישראל – מגמות דמוגרפיות מנוגדות וליבת לימודים

פרופ' דן בן-דוד

נובמבר 2019

 

שתי מלחמות ודמוגרפיה – מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל

פרופ' דן בן-דוד

מאי 2019   הודעה לעיתונות

 

שינוי השיח – מדריך גרפי לבוחר הישראלי

פרופ' דן בן-דוד

אפריל 2019

 

צפיפות אוכלוסין ודמוגרפיה בישראל – כיוונים, קונספציות, אשליות ופתרונות

פרופ' דן בן-דוד

נובמבר 2018   הודעה לעיתונות

 

האתגרים האסטרטגיים העיקריים של ישראל בתחום הכלכלי-חברתי ומוקדים מרכזיים לטיפול שורש

פרופ' דן בן-דוד ופרופ' איל קמחי

מאי 2017   הודעה לעיתונות

 

חיים ארוכים לצד הוצאת הנשמה: מערכת בריאות שהולכת בדרך הקשה

פרופ' דן בן-דוד

אפריל 2017

 

מעמדן של נשים בשוק העבודה

גב' שגית אזארי-ויזל ופרופ' דן בן-דוד

מרץ 2016   הודעה לעיתונות

 

הערות על תכנית הדיור של שר האוצר משה כחלון

ד"ר נעם גרובר

אוגוסט 2015   הודעה לעיתונות

 

 

מחקרי שורש

 

עזיבת הארץ המובטחת – מבט על אתגר ההגירה מישראל

פרופ' דן בן-דוד

מאי 2019  הודעה לעיתונות

 

סקירה של מערכת החינוך הישראלית והשפעתה

כולל ניתוח מקיף של הממצאים במדריך שורש 2017-2018

פרופ' דן בן-דוד ופרופ' איל קמחי

דצמבר 2018

 

מערכת הפנסיה בישראל: מצבה הנוכחי והשינויים הנדרשים בה

שרית מנחם-כרמי ופרופ' איל קמחי

יוני 2018   הודעה לעיתונות

 

גורמים להישגים הנמוכים של תלמידי ישראל – בין הנדמה למציאות במבחן פיז"ה

ד"ר נעם גרובר

ינואר 2017   הודעה לעיתונות

 

השלכות כלכליות-חברתיות של איכות ההשכלה לעומת כמותה – לקחים מהניסוי הטבעי הגדול של ישראל בשנות האלפיים

פרופ' דן בן-דוד

דצמבר 2016   תמצית מנהלים

 

שוק הדיור בישראל: לפני היפוך מגמה

ד"ר נעם גרובר

נובמבר 2016   הודעה לעיתונות