הפרסומים האחרונים של מוסד שורש

 

הפנים הכלכליות-חברתיות של ההידבקות בנגיף הקורונה בישראל

פרופ' איל קמחי

מאי 2020

 

אסטרטגיה להבטחת פעילות כמעט מלאה במשק בזמן של גלי מגפה עתידיים בשנה הקרובה

פרופ' דן בן-דוד

אפריל 2020

 

עושים (לומדים) חשבון בישראל – מגמות דמוגרפיות מנוגדות וליבת לימודים

פרופ' דן בן-דוד

נובמבר 2019

 

 

 

מטרות שורש

 

מוסד שורש הוא מכון עצמאי ובלתי-תלוי לחקר מדיניות. המוסד עורך מחקרים מבוססי עובדות ובלתי מוטים על המשק ועל החברה האזרחית בישראל. מטרת המוסד לסייע בהנעת המדינה לתוואי ארוך טווח בר-קיימא, המעלה את רמת החיים בישראל ומקטין את הפערים בה. לקידום מטרה זו, מוסד שורש מספק מידע למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים ברורים ונגישים על מקורן, אופיין ומימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.

 

 

ליצירת קשר:

 

     info@shoresh.institute

 

     מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי

     החוג למדיניות ציבורית

     אוניברסיטת תל-אביב

     תל-אביב   69978