רקע

 

          הפערים בהכנסה ובהשכלה בתוך ישראל הם בין הגבוהים בעולם המפותח.  בנוסף, הפערים בפריון העבודה בין המדינות המפותחות לבין ישראל גם גדולים וגם גדלים בהתמדה מאז שנות השבעים. החלטות מדיניות רבות וכן חלק ניכר מהדיון הציבורי בישראל מבוססים על דעות רווחות – שאינן נכונות במקרים רבים – במקום על העובדות עצמן. זיהוי בעיות השורש העומדות מאחורי האתגרים הקשים ביותר של ישראל חיוני כדי שהמדינה תוכל לשנות כיוון. זה מחייב ראיית התמונה הגדולה, הבנתה, והפצתה לאחרים.

          מילוי צורך לאומי בסיסי זה הוביל כמה מהחוקרים המובילים בישראל להקים את מוסד שורש. מטרת שורש לספק ממצאים אמינים ברמה אקדמית וניתוחים מבוססי עובדות בשפה ברורה ונהירה לקובעי המדיניות ולכל מי שעתיד המדינה חשוב לו. אלה הן אבני היסוד המרכזיות החיוניות ליצירת אסטרטגיות ופתרונות מקיפים ומערכתיים.

          האופי האפוליטי של מוסד שורש – השונה מהמודל הנפוץ יותר של מכוני מחקר שמסנגרים דעות – הופך את שורש למקור ייחודי וחשוב למידע בלתי-תלוי על ישראל. הניסיון הרב שיש לצוות שורש, ביחד עם ההערכה והאימון הציבורי להם הוא זוכה, הופכים את המוסד למוביל בתחום. ממצאי הצוות מצוטטים על ידי קובעי המדיניות הראשיים של ישראל מכל צדי הקשת הפוליטית.